Cíle projektu

Cetrálním tématem předloženého projektu je zprostředkování společné historie Česka a Rakouska, stejně jako z toho se vyvíjející koncepty ke zvládnutí společné přítomnosti a budoucnosti v programovém území EÚS. Tímto má být dán udržitelný příspěvek k  překonávání národních „hranic v hlavách“ a také odstranění kritiky EU na obou stranách hranice.

K dosažení tohoto cíle má být na základě aktuálních vědeckých poznatků ke společné historii vytvořen a prosazen zprostředkovací koncept, který může být i po ukončení projektu individuálně přizpůsoben potřebám jednotlivých cílových skupin. Dále má být přispěno ke kulturnímu a turistickému obohacení celého programového území. Centra zde představují Raabs an der Thaya, České Budějovice a Jihlava.

Cílovými  skupinami projektu jsou občané z programové oblasti: žákyně a žáci, pedagogové, akademický dorost, multiplikátoři, zainteresovaná veřejnost, vědci.

 Součástí zprostředkovacího konceptu jsou mimo jiné:      

  • „Den na hranici“: programový balíček pro sekundární stupeň škol
  • „Mladá univerzita Waldviertel“, která se v roce 2011 konala 15.-19. srpna v Raabsu a díky povolení projektu je její konání zajištěno i v letech 2012 a 2013
  • Putovní výstava
  • Workshop pro pedagogy a pedagožky
  • Řada přednášek a workshopů
  • Akademické workshopy
  • Letní škola: mezinárodní seminář pro mladé akademičky a akademiky k tématům projektu
  • Zprostředkovatelká příručka: ilustrovaná brožura, která může být použita jako učební pomůcka ve vyučování

Dálé bude usilováno o úzkou spolupráci s obyvatelstvem stejně tak i s firmami z Raabsu, okresu Waidhofen/Thaya a celého Waldviertelu.

Welcome , today is Freitag, 23. April 2021