Projekt KID CZ-A

Spolek Europabrücke Raabs obdržela 30. května 2011 potěšitelnou oficiální zprávu: projekt EÚS (Evpropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013) „Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouských hranic – 60 let EU“ (KID CZ-A), společně vypracovaný Institutem Ludwiga Bolzmanna pro výzkum následků válek, Jihočeskou univerzitou České Budějovice, Historickým ústavem akademie věd ČR (Praha) a Krajem Vysočina, byl povolen.

První myšlenky k projektu KID CZ-A vedou zpět k Dolnorakouské zemské výstavě 2009, kdy díky velmi úspěšné spolupráci mezi českými a rakouskými projektanty a organizátory výstavy na obou stranách, vzniklo přání také v budoucnosti úzce spolupracovat a vyvíjet nové společné projekty.

Vedle projektových partnerů se pro projekt podařilo získat i početné strategické partnery z celého programového území EÚS (mimo jiné: Waldviertel akademie, DR školský rada, DR zemská akademie, Univerzita v Linci, Technická univerzita v Liberci, Masarykova univerzita Brno atd.), kteří dodatečně garantují kvalitu projektu.

Cíle a obsahy projektu

Partneři projektu

Akce

 

 

 

Welcome , today is Freitag, 23. April 2021