Akce

15. října 2013 ve 12:30
Muži a mužství v raném novověku

Místo: Gymnázium Trhové Sviny
Přednášející: Mgr. Veronika Mezerová
(Projektový partner: Jihočeská univerzita České Budějovice)

18. října 2013 v 8:00
První noviny v rukou posledních Rožmberků a dalších českých šlechticů
Gymnázium Trhové Sviny

Přednášející: Mgr Kateřina Pražáková, Ph.D.
(Projektový partner: Jihočeská univerzita České Budějovice)

25. října 2013 ve 14:30
Vpád Pasovských očima jihočeských rytířů
Gymnázium Třeboň
Přednášející: Mgr. František Koreš
(Projektový partner: Jihočeská univerzita České Budějovice)

 

5.-9. srpna 2013
Mladá univerzita Waldviertel
Kampus Raabs
(Projektoví partneři: Europa Brücke Raabs ve spolupráci s Krajem Vysočina a Institutem Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků válek)

 

27.4.-26.5.2013
Putovní výstava
Působení českých, rakouských a německých kněží duchovních v Evropě i zámoří – dvě století dějin kněžského semináře v Českých Budějovicích (1803-1950 resp. 2013)
Farní kostel v Oberdorfu/Raabs
(Projektový partner: Jihočeská univerzita České Budějovice, teologická fakulta)

 

20.2.-22.5.2013
Život na česko-rakouské hranici v průběhu věků
Cyklus výběrových a veřejně přístupných přednášek Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Přednášky se konají v posluchárně P 2 na Filozofické fakultě JU vždy ve středu od 16,00 do 17,30 hodin.
Podrobný program si můžete stáhnout zde: Řada přednášek – Život na česko-rakouské hranici

 

06.-07. prosince 2012
Rakousko-české dny historiků Lindenhof, Raabs an der Thaya (Partner projektu: Institut Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následklů válek ve spolupráci s Waldviertel Akademie a spolkem Europa Brücke Raabs)

 

01. listopadu – 18. prosince 2012
Rok růže”: Putovní výstava Rožmberkové galerie Lindenhof, Raabs an der Thaya

 

21. září 2012 
„Den na hranici” v rámci celoevropského dne EÚS
(Partneři projektu: Institut Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků válek ve spolupráci se spolkem Europa Brücke Raabs) 

 
06.-10. srpna 2012 Mladá univerzita Waldviertel, kampus Raabs a Třebíč/Kraj Vysočina (Partneři projektu: Europa Brücke Raabs, Kraj Vysočina, Institut Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků válek
Závěrečná zpráva ZDE!

06. června 2012
Den na hranici – hudební toulka společnými rakousko-českými dějinami.
MARTINŮ kvartet přednese díla Schuberta, Dvořáka, Smetany a další. (Partner projektu: Institut Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků válek)
Závěrečná zpráva ZDE!

Přednášky pro studenty a zainteresovanou veřejnost

Téma: Karel starší ze Žerotína – don Quijote v labyrintu světa
Přednášející: prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph. D.
Místo: posluchárna P2, Jihočeská univerzita České Budějovice
Čas: 25.4.2012 v 16:45

Téma: Albrecht z Valdštejna – císařův vojevůdce a český šlechtic
Přednášející: PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.
Místo: posluchárna P2, Jihočeská univerzita České Budějovice
Čas: 2.5.2012 v 16:45

Cyklus přednášek pro střední školy – „Dny na hranici“

Téma: První noviny v rukou Rožmberků a dalších významných šlechticů
Přednášející: Mgr. Kateřina Pražáková
Místo: Gymnázium Trhové Sviny, Školní 995, Trhové Sviny
Čas: 7. 2. 2012 v 10:45

Téma: Vilém z Rožmberka jako císařův diplomat
Přednášející: Mgr. Kateřina Pražáková
Místo: Gymnázium Trhové Sviny, Školní 995, Trhové Sviny
Čas: 7. 2. 2012 v 14:15

Téma: Obraz císaře Rudolfa II. v soudobé Evropě
Přednášející: Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
Místo: Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, České Budějovice
Čas: 7. 2. 2012 v 14:15

Téma: Češi a Rakušané pohledem středověkých a raně novověkých cestovatelů z jihu Evropy
Přednášející: Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
Místo: Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, České Budějovice
Čas: 16. 2. 2012 v 14:15

 

19.01.2012
Mezinárodní pódiová diskuse na téma “JADERNÁ ENERGIE”
Závěrečná zpráva ZDE!

Výsledkem přátelských vztahů Rakouska a České republiky je konání mezinárodní pódiové diskuse na brizantní téma “jaderná energie”.
V průběhu této akce má být částečně znejištěnému obyvatelstvu objasněna situace okolo plánovaného možného konečného úložiště jaderného odpadu v blízkosti hranice Waldviertelu a taktéž má být hovořeno o plánech české vlády na výstavbu a provoz dalších jaderných elektráren. Klademe si otázku, do jaké míry je Rakusko a Waldviertel skutečně bez jaderné energie, a která energetická řešení jsou opravdu smysluplná. Jaký je aktuální stav a co přinese budoucnost? Jaké jsou pozitivní aspekty – co mluví pro jadernou energii? Jak zacházejí média a nositelé rozhodnutí s tématem “jaderná energie”? Dá se zabránit takovým katastrofám jako byl Černobyl a nebo Fukušima?
Na pódiu budou:
Ao. Univ.-Prof. i.R. Dr. Wolfgang Kromp, Ústav pro výzkum rizik Univerzita Vídeň
zástupce/zástupkyně DR zemské politiky
Paní Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně Sátního úřadu pro jadernou bezpečnost
Pan Ing. Tomáš Žák, MBA, ředitel jaderné elektrárny Dukovany
Pan MUDr. Jiří Běhounek, krajský hejtman Kraj Vysočina
Místo: sýpka v Lindenhofu, Raabs an der Thaya
Začátek: 17.00 Uhr
Vstup zdarma!

Natu tuto akci se můžete přihlásit ZDE

Řada seminářů pro střední školy v roce 2011

Téma: Životní styl české a rakouské šlechty v 19. století
Přednášející: Mgr. Václav Grubhoffer
Místo: Střední zdravotní škola a Vyšší odborná škola zdravotní, Husova 3, České Budějovice
Čas: 3. 11. 2011 v 8:50

Téma: Železná opona na bývalé československo-rakouské hranici se zaměřením na oblast Novohradských hor (od roku 1945 do r. 1989)
Přednášející: PhDr. et PaedDr.  Jiří Dvořák, Ph.D. 
Místo: Gymnázium Třeboň, Na Sadech 308, Třeboň
Čas: 4. 11. 2011 v 14:15

Téma: O soužití Čechů, Němců a Rakušanů na jižní hranici ČSR v letech 1918-1938
Přednášející: PhDr. et PaedDr.  Jiří Dvořák, Ph.D. 
Místo: Gymnázium Česká, Česká 64, České Budějovice
Čas: 9. 11. 2011

Téma: Češi a Rakušané proti osmanskému nebezpečí. Společná obrana před tureckou expanzí
Přednášející: PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.
Místo: Gymnázium Česká, Česká 64, České Budějovice
Čas: 9. 11. 2011

Téma: První noviny v rukou posledních Rožmberků a dalších českých šlechticů
Přednášející: Mgr. Kateřina Pražáková
Místo: Gymnázium Milevsko, Masarykova 183, Milevsko
Čas: 10. 11. 2011 v 14:00

Téma: Dobrá manželka, hospodyňka a matka aneb výchova českých a rakouských šlechtičen pro “správný” rodinný život v 1. pol. 19. století
Přednášející: Mgr. Jitka Skřičková
Místo: Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, České Budějovice
Čas: 10. 11. 2011 v 14:15

Téma: Pronásledování tuláků a Cikánů na zemských hranicích v průběhu 18. stol.
Přednášející: Mgr. Jaroslav Dibelka, Ph.D.
Místo: Gymnázium Trhové Sviny, Školní 995, Trhové Sviny
Čas: 21. 11. 2011 v 14:10 a 22. 11. 2011 v 14:10 (2 přednášky)

Téma: Vilém z Rožmberka jako císařův diplomat
Přednášející: Mgr. Kateřina Pražáková
Místo: Gymnázium Třeboň, Na Sadech 308, Třeboň
Čas: 25. 11. 2011 v 14:15

Téma: Cesty českých řemeslníků na zkušenou v druhé polovině 19. a počátku 20. století
Přednášející: PhDr. Jan Šimánek
Místo: Gymnázium Třeboň, Na Sadech 308, Třeboň
Čas: 9. 12. 2011 v 14:15

Téma: O soužití Čechů, Němců a Rakušanů na jižní hranici ČSR v letech 1918-1938
Přednášející: PhDr. et PaedDr.  Jiří Dvořák, Ph.D. 
Místo: Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, Jirsíkova 5. České Budějovice
Čas: 12. 12. 2011 v 11:00

 

Řady přednášek v Jihlavě
24.11.2011, Jihlava, krajský úřad a Státní okresní archiv:
Workshop pro pedagogy s PhDr. Renatou Piskovou, vedoucí Státního okresního archivu Jihlava, a Mag.Phillipem Lesiakem, LBI pro výzkum následků válek. Mag. Phillip Lesiak referuje na téma Oddělení sousedé. Československo a Rakousko během „Studené války“.
30.11.2011, Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava
(http://muzeum.ji.cz/):
Veřejná přednáška PhDr.Renaty Piskové, vedoucí Státního okresního archivu Jihlava, a Prof.Dr. Milana Hlavačky, Historický ústav Akademie věd České republiky, na téma „Počešťování“ jihočeské a jihomoravské krajiny po roce 1945.
30.11.2011, Jihlava Muzeum Vysočiny Jihlava
(http://muzeum.ji.cz/):
 „Den na hranici“ pro žáky a žákyně z regionu s PhDr.Renatou Piskovou, vedoucí Státního okresního archivu Jihlava, a Prof.Dr.Milanem Hlavačkou, Historický ústav Akademie věd České republiky.
„Nebyl jen Neumann…“
Řada přednášek pro členy křesťanské akademie a pro širokou veřejnost
Organizátor: partner projektu Jihočeská univerzita České Budějovice
Přednášející: Mgr. etMgr. Tomáš Veber, Th.D.
Datum: 3.11.2011, 18:00 hod.
Místo: Městský úřad Vodňany, Náměstí Svobody 18, Vodňany
Datum: 8.11.2011, 18:00 hod.
Místo: Kulturní centrum „Špejchar klub“, Čihovice 30, Týn nad Vltavou
Datum: 9.11.2011, 17:00 hod.
Místo: Teologická fakulta, Kněžská 8, České Budějovice
Datum: 10.11.2011, 18:00 hod.
Místo: Střední pedagogická škola Prachatice, Zahradní 249, Prachatice
Datum: 15.11.2011, 18:00 hod.
Místo: poutnické centrum Klokoty, Klokoty u Tábora
Stučný popis přednášek:
V letošním roce slaví katolická církev v České republice tzv. Neumanovský rok, tj. rok výročí narození světce Jana Nepomuka Neumanna (1811-1860). V přednáškách bude upozorněno i na další kněžské osobnosti, které významně přesáhly svým působením hranice regionu a působily nejenom v jihočeském regionu, ale i v jiných diecézích v evropě a nebo dokonce v zámoří.
V přednáškách bude nejdříve popsáno vzdělávání a duchovní formace kněží v 19. století. Dále budou posluchači seznámeni s dobovou situací v českobudějovické diecézi a s napínavým osudem Jana Nepomuka Neumanna a jiných kněží, spjatých s místy konání přednášek.

 

26.-28. října 2011
Mezinárodní konference ke 200. výročí vydání Všeobecného občanského zákoníku
Vila Lanna
Praha

 

20. října 2011, 10:00-15:00 hodin:
„Interkulturní Evropa – den na hranici“
Ve spolupráci s organizací Südwind NÖ
Přednáška, předvedení filmu a workshop na téma interkulturní soužití v Evropě, pracovní situace žen ve Waldviertelu, na jižní Moravě a Weinvirtelu atd.
Sýpka v Lindehofu Raabs/Thaya
Informace k akci najdete zde:

 

15.-19. sprna 2011:
Mladá univerzita Waldviertel
Těžiště: technika
JUFA a Lindenhof Raabs/Thaya, Jihlava

 

29. června 2011:
Akce k zahájení projektu „KID CZ-A“
Sýpka v Lindenhofu Raabs/Thaya

 

8. června 2011:
„Sience in a Backpack“ – závěrečná akce
Lindenhof Raabs/Thaya

 

27. dubna 2011:
Setkání sítí EÚS
Lindenhof Raabs/Thaya

Welcome , today is Freitag, 23. April 2021