To byla Mladá univerzita Waldviertel 2014

Letos se již po šesté konala v Raabsu an der Thaya a na Vysočině Mladá univerzita Waldviertel. V týdnu od 4. do 8. srpna 2014 mělo 139 účastníků možnost ponořit se do světa vědy a výzkumu, zažít legraci a navázat nová přátelství. Tolik účastníků jsme ještě nikdy neměli!

Téma letošní Mladé univerzity Waldviertel bylo Da Vinciho svět – fascinace přírodními vědami. Mladí studenti a studentky měli během celého týdne možnost naslouchat expertům a diskutovat s nimi během zajímavých přednášek z oblasti přírodních věd, jako například od přednášky s názvem „Od lidí z doby kamenné k alchymistům” s množstvím napínavých chemických pokusů, nebo „Optické klamy a iluze” až po matematicky zaměřené přednášky jako byla přednáška „Růst světové populace v přímém přenosu a význam velkých čísel”. V odpledních workshopech si účastníci mohli prohloubit získané vědomosti či se věnovat pohybu ve workshopech jóga a Hip Hop anebo se zúčatnit exkurzí do firmy Pollmann a do Podvodního světa ve Schremsu.

Ve středu 6.8.2014 navštívili mladí studenti a studentky, jejich vedoucí a organizační tým renesanční perlu Vysočiny – město Telč. Také zde byl připravem zajímavý program s přednáškami a workshopy.

Zkrátka nepřišla ani zábava a sport. Již v pondělí se konala Sportovní olympiáda s množstvím neobvyklých sportovních aktivit, v úterý  večer byl na programu táborák s dalšími aktivitami, jako bylo bubnování, výroba míčků na žonglování atd. a samozřejmě nesmíme zapomenout na již tradiční diskotéku Mladé univerzity, která představuje pevný bod programu.

Již tradičně je Mladá univerzita Waldviertel zakončena akademickou slavností, která se koná v pátek odpoledne. Letos nám přálo počasí a slavnost se mohla konat pod širým nebem v zahradě farního dvora Lindenhof. Za účati četných hostů – rodičů, sourozenců a příbuzných mladých studentů a studentek, a čestných hostů z oblasti politiky a hospodářství, jako byli například MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, radní spolkového sněmu Ing. Eduard Köck, okresní hejtman okresu Waidhofen/Thaya Mag. Franz Kemetmüller a starosta města Raabs Mag. Rudolf Mayer, složili účastníci Mladé univerzity Waldviertel 2014 slavnostní slib, že zůstanou navždy zvídaví a budou se zajímat o vědu a výzkum. Vrcholným bodem programu bylo tradiční vyhození akademických kloboučků do vzduchu.

Příští Mladá univerzita Waldviertel se bude konat od 3. do 7. sprna 2015 v Raabsu an der Thaya!

Další informace a fotografie z letošního ročníku Mladé univerzity Waldviertel najdete na: www.jungeuni-waldviertel.at

 

 

 

 

Welcome , today is Freitag, 23. April 2021